Zoeken naar 15 woorden test

 
15 woorden test
Een geheugentest: wat is het en een kritisch overzicht van de meest gebruikte.
Het is voornamelijk afgeleid van de Amerikaanse Rey Auditory Verbal Learning Test. De test bestaat uit 15 eenlettergrepige woorden die met een tussenpoze van 1 seconde door de testleider worden opgelezen. De bedoeling is dan om zoveel mogelijk van deze woorden op te noemen waarbij de volgorde niet van belang is.
Langetermijn geheugen www.howtotest.be.
De test bestaat uit twee versies: versie A image vorm, samengesteld uit concrete woorden die gemakkelijk een visueel beeld oproepen en een versie B no-image vorm, samengesteld uit abstracte woorden. Elke versie bestaat uit 15 éénlettergrepige woorden die laag-associatief zijn.
Woordentest.
15-Woorden Test www.howtotest.be.
Deze test bestaat uit twee versies: A. image vorm, concrete woorden en B. no-image vorm, abstracte woorden. Elke versie bestaat uit 15 éénlettergrepige woorden die laag-associatief zijn. De 15 woorden worden via een audio-opname in 25 seconden aangeboden. De respondent moet zoveel mogelijk woorden herhalen.
Overige tests.
15-Woorden Test Scorehulp Kaldenbach. Voor de 15-Woorden Test heeft Apollo Praktijk een Scorehulp ontwikkeld, waarmee u deze geheugentest snel en foutloos kunt scoren. Lees het informatiebestand met screenshot en bekijk hieronder de trailer YouTube demonstratievideo, waarin u een live rondleiding krijgt en ziet hoe eenvoudig en gebruikersvriendelijk de 15-Woorden Test Scorehulp werkt.
15-Woorden Test A en B www.howtotest.be.
Daarna wordt de 15WT vervolgd met een uitgestelde reproductie en een herkenningstrial. De test bestaat uit twee versies: versie A image vorm, samengesteld uit concrete woorden die gemakkelijk een visueel beeld oproepen en een versie B no-image vorm, samengesteld uit abstracte woorden. Elke versie bestaat uit 15 éénlettergrepige woorden die laag-associatief zijn.

Contacteer ons