Zoeken naar psychometrische eigenschappen

 
psychometrische eigenschappen
Psychometrisch instrument Wikipedia.
Een psychometrisch instrument is een verzameling vragen ook wel items genoemd die erop gericht zijn een of meer specifieke psychologische eigenschappen van personen in kaart te brengen. Kenmerkend verschil met andere vormen van meten is dat de constructen die onderwerp van onderzoek zijn, doorgaans niet direct te observeren zijn. Het psychometrisch instrument probeert daarom indirect het achterliggende construct te meten. Voorbeelden van psychometrische constructen die gemeten kunnen worden zijn intelligentie, attituden ten opzichte van merken, mate van angststoornissen, et cetera.
C.1.4 Aanbevolen meetinstrumenten.
Om de beperkingen in activiteiten, participatie, de draaglijkheid van de pijn de afgelopen week en de verwachting van de patiƫnte te kunnen evalueren, adviseert de werkgroep gebruik te maken van een aantal meetinstrumenten zie bijlage 3. Hierbij verwijst de werkgroep naar Meetinstrumenten chronische pijn. 65 Naast een beschrijving van het meetinstrument wordt in dit boekje informatie gegeven over de psychometrische eigenschappen van de meetinstrumenten validiteit, betrouwbaarheid.
3. Meetinstrumenten.
De testkeuze is daarom afhankelijk van het doel van de test, de leeftijd van het kind en het meetbereik van de test. Het spreekt voor zich dat de psychometrische eigenschappen van de gebruikte test goed behoren te zijn. De belangrijkste meetinstrumenten ter inventarisatie van de motoriek, met hun psychometische eigenschappen zijn opgenomen in tabel 3.3 zie bijlage 1.
Psychometrische eigenschappen van meetinstrumenten in dagboekonderzoek: illustratie aan de hand van bevlogenheid. Repository / TU/e Publications.
Psychometrische eigenschappen van meetinstrumenten in dagboekonderzoek: illustratie aan de hand van bevlogenheid. Year of publication. Gedrag en Organisatie, Vol. Despite the emerging popularity of diary studies, until now little attention has been paid to the psychometric properties of measures used in diary studies.
Meta-analyse over de psychometrische eigenschappen van enkele veelgebruikte projectieve technieken.
Daarnaast is er in de huidige literatuur het meest te vinden over deze drie methoden wat betreft methodologische aspecten. We focussen ons op de methologische aspecten van de projectieve technieken. We beginnen met een korte omschrijving van de verschillende projectieve technieken en geven daarbij hun psychometrische eigenschappen.
Oncoline: Detecteren behoefte psychosociale zorg: Psychometrische eigenschappen.
2010 149 op zijn psychometrische eigenschappen onderzocht in een groep van 117 mensen met borst, prostaat of longkanker die op dat moment behandeld werden met chemotherapie, radiotherapie, hormonale behandeling, biologische therapie of therapie als onderdeel van een klinische trial met de Supportive Care Needs Survey-Short Form als referentie.
Psychometrisch instrument definitie Encyclo.
Een psychometrisch instrument is een verzameling vragen ook wel items genoemd die erop gericht zijn een of meer specifieke psychologische eigenschappen van personen in kaart te brengen. Kenmerkend verschil met andere vormen van meten is dat de constructen die onderwerp van onderzoek zijn, doorgaans niet direct te observeren zijn.

Contacteer ons